JETPA MOTORS

        2000        
   
       
   IMZA 700